Skaderisker i Bordtennis

Alla idrotter utsätter sina utövare för risker för skador av mer eller mindre allvarliga slag och pingis är inget undantag.FotskadaIdrottsskador kan delas upp i två typer: de kan vara belastningsskador eller skador som uppkommer genom våld. Fotboll och ishockey är två idrotter där risken för att utsättas för skador orsakade av våld är störst. Med våld menas inte här personligt våld, utan våld mot kroppen orsakad av kollisioner med fasta föremål eller fall. I dessa två sporter är dock kollisioner mellan två spelare vanliga vilket förorsakar skador.I bordtennis är risken för skador förorsakade av våld liten. Det kan förekomma i dubbelmatcher men är ovanligt. De skaderisker som finns i bordtennis är överbelastningsskador som förorsakas av att kroppen belastas mer än den tål.I en C-uppsats från idrottshögskolan GIH beskrivs skaderisk och skador hos bordtennisspelare på elitnivå. En studie visar bland annat att skadefrekvensen hos män och kvinnor inte skiljer sig nämnvärt men skadorna återfinns på olika ställen på kroppen. Kvinnliga elitspelare löper större risk att för skador på överkroppen, axlar och armar medan manliga spelare har fler skador på ben och fötter än kvinnliga spelare. Orsaken sägs i studien vara att man förbereder sig för lite inför både match och träning. Det man försummar är uppvärmning och stretching varvid man får skador på ben, armar, rygg och nacke. I studien intervjuades elitspelare av en erfaren bordtennisspelare och en naprapat.Slutsatsen är att man kan förebygga många skador genom att förbereda sig bättre och att det går att behandla sådana här skador framgångsrikt med hjälp av en naprapat. Naprapati kännetecknas av att man tar reda på den underliggande orsaken till smärtan. Då det gäller bordtennisspelare är orsaken lättfunnen vilket gör att benhandlingen av naprapaten snabbt kan få effekt. I förebyggande syfte bör pingisspelare vara noga med uppvärmning och stretching.

Anders Carlsson